091 / 34 98 437

info@armadura.hr

Jaruščica 9E, 10020 Zagreb

Procjena Tržišne Vrijednosti Nekretnine

Procjena Tržišne Vrijednosti NekretnineTemeljno pravilo za procjenu vrijednosti nekretnine (zemljišta, neizgrađene i izgrađene građevinske čestice) je procjena koristi koja se može ostvariti njezinim korištenjem. Izračun ili procjena realne tržišne vrijednosti spada u složene zadaće stručnjaka za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine.

Franz Wilhelm Ross : “Istinita vrijednost jedne nekretnine (posjeda), može se potvrditi tek onda ako je tijekom njezina korištenja stavljena na tržište, i ako nakon promjene nekoliko vlasnika, pod uvjetom da je primjereno održavana, njezina vrijednost ostaje postojana.”