091 / 34 98 437

info@armadura.hr

Jaruščica 9E, 10020 Zagreb

O Nama

Ime Tvrtke:
Armadura d.o.o.

Sjedište:
Jaruščica 9E, 10020 Zagreb

Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080864590

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa:
Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb

Broj računa:
HR1724840081106628617

Iznos temeljnoga kapitala društva: 
Temeljni kapital 20 000,00kn plačen u cijelosti.

Članovi uprave društva:
Joško Bakotić, direktor

OIB: 
83203110191

Licenca klasa: